G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2020 🌎
Komunálny odpad
▶️v roku 2020 vzniklo v SR 2 434 039 ton komunálnych odpadov, čo predstavuje 446 kg KO na obyvateľa
▶️v porovnaní s rokom 2019 to predstavuje nárast o 11 kg KO na obyvateľa
▶️produkcia komunálneho odpadu od roku 2005 vzrástla o 56,2 %
▶️množstvo zmesového odpadu medziročne kleslo z 1 166 419 ton na 1 144 886 ton
▶️podiel skládkovaných komunálnych odpadov (vrátane drobných stavebných odpadov) bol na celkovom nakladaní 48,4 %, čo predstavuje medziročný pokles o 2,2 percentuálneho bodu
▶️recyklácia komunálnych odpadov (vrátane drobných stavebných odpadov) dosiahla v roku 2020 úroveň 43,7 %. Po odpočítaní drobných stavebných odpadov bola miera recyklácie KO 42,2 %

✅Cieľmi Envirostratégie 2030 je do roku 2030 zvýšiť mieru recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie na 60 % a do roku 2035 znížiť mieru jeho skládkovania na menej ako 25 %.
✅Oblasť nakladania s odpadmi je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
– Cieľ 11. Premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné.
– Cieľ 12. Zabezpečiť udržateľnú spotrebu a výrobné schémy.
Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11196.pdf

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *