G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2020 🌎
Environmentálna výchova vo formálnom vzdelávaní
✅formálna environmentálna výchova sa na Slovensku sústreďuje v zariadeniach školského typu a je koordinovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).
✅MŠVVaŠ SR taktiež zabezpečuje podporu environmentálnej výchovy pomocou rozvojového projektu Enviroprojekt zameraného na financovanie školských, regionálnych alebo národných projektov environmentálnej výchovy na základných a stredných školách
✅v roku 2020 sa o podporu z Enviroprojektu uchádzalo 99 projektov z ktorých 29 bolo vybraných na pridelenie finančných prostriedkov v celkovej sume 50 000 eur
✅od roku 2020 sa Slovensko zapojilo do medzinárodného prestížneho programu GLOBE, ktorý vedie americká vládna agentúra NASA – Slovenské školy vďaka tomu získali jedinečnú možnosť využívať rôzne vzdelávacie materiály, uskutočňovať merania a praktické experimenty.
📚Možnosť študovať učiteľstvo ekológie v kombinácii umožňujú:
• Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
• Prešovská univerzita v Prešove
Študijný program učiteľstvo environmentalistiky v kombinácii ponúka:
• Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

📚Oblasť vzdelávania je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 4: Zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.
Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11208.pdf

Foto: Miroslav Mokrý, SAŽP

Autor pr├şspevku a foto Slovensk├í agent├║ra ┼żivotn├ęho prostredia – SA┼ŻP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Va┼ía e-mailov├í adresa nebude zverejnen├í. Vy┼żadovan├ę polia s├║ ozna─Źen├ę *