G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2020 🌎
Energetická bezpečnosť
⚠️SR dováža takmer 90 % primárnych palivovo-energetických zdrojov (PEZ)
⚠️medzi domáce PEZ možno zaradiť:
• hnedé uhlie,
• vodnú energiu,
• a biomasu.
⚠️všetko čierne uhlie sa zabezpečuje dovozom
⚠️väčšina plynu a takmer celý objem ropy sa dováža
⚠️podiel domácej ťažby zemného plynu a ropy je minimálny (cca 4 %)
⚠️rovnako je dovážané aj jadrové palivo.
✅Pozitívom je dlhodobý pokles spotreby tuhých palív a zemného plynu a nárast spotreby OZE.
Oblasť dostupnej a čistej energie je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 7: Zabezpečiť prístup k cenovo dostupným, spoľahlivým a udržateľným moderným zdrojom energie pre všetkých

Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11197.pdf

Foto: Miroslav Mokrý, SAŽP

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *