G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2020 🌎
Adaptácia na zmenu klímy
💦základným strategickým dokumentom v tejto oblasti je Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy – aktualizácia (https://www.enviroportal.sk/rastlinstvo-a-zivocisstvo/strategia-adaptacie-sr-na-nepriaznive-dosledky-zmeny-klimy)
• hlavným cieľom aktualizovanej stratégie je zvýšenie odolnosti a zlepšenie pripravenosti SR čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy
🌫v rokoch 2019 a 2020 prebiehali práce na príprave Národného akčného plánu pre implementáciu Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy, ktorý bol schválený minulý rok (https://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/akcny-plan-implementaciu-nas.pdf)
❄️hlavným cieľom je implementovať strategické priority a prispieť k lepšiemu premietnutiu adaptačných opatrení do sektorových politík
🏡Adaptácia miest a obcí na zmenu klímy
– Samostatné stratégie adaptácie vypracovali napr. Hlavné mesto SR Bratislava (2014), mestá Trnava, Kežmarok, Zvolen (2015). V roku 2019 bola spracovaná Stratégia adaptability mesta Trenčín na zmenu klímy a v roku 2020 Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji alebo Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Hlohovec
🖇Oblasť adaptácie na zmenu klímy je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 13. Podniknúť bezodkladné opatrenia na boj proti klimatickým zmenám a ich dôsledkom
Viac informácií nájdete v priloženom linku na strane 96: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11203.pdf

Foto: Miroslav Mokrý, SAŽP

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *