G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2020 🌎
Abiotické škodlivé činitele
💨v dôsledku škodlivého pôsobenia vetra, snehu, námrazy, sucha a ostatných abiotických činiteľov bolo k roku 2020 poškodených 1 645 228 m3 drevnej hmoty (o 92,1 tis.m3 viac ako v roku 2019), z čoho 120 619 m3 tvoril nespracovaný objem z predchádzajúceho roku
💨podiel vetra na abiotických škodlivých činiteľoch predstavoval až 79,9 %
Biotické škodlivé činitele
🪳objem kalamitnej hmoty spôsobenej podkôrnym a drevokazným hmyzom v roku 2020 činil 1 730 842 m3 (spolu aj s ostatkom z predchádzajúceho roku bolo ním poškodených 2 034 942 m3 drevnej hmoty)
🪳najvýznamnejším škodlivým činiteľom bol opäť lykožrút smrekový
🦌medzi ďalšie škodlivé činitele patria fytopatogénne mikroorganizmy (s objemom poškodenia 168 373 m3 drevnej hmoty v roku 2020), hubové ochorenia, listožravý a cicavý hmyz a poľovná zver

🌲🌳Oblasť ochrany lesov je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 15. Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity.
Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11205.pdf

Foto: Miroslav Mokrý, SAŽP

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *