G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2019 🌎
Územia európskeho významu (ÚEV)
🌱podiel ÚEV z rozlohy Slovenska je 12,56 %, pričom priemer pre suchozemské ÚEV v celej EÚ je 13,84 %
🌱v rámci nich podiel poľnohospodárskych pozemkov činí 6,3 % a podiel lesných pozemkov 83,9 % (497 tis. ha, čo je približne štvrtina výmery lesných pozemkov v SR)
-🌱aktualizovaný národný zoznam ÚEV obsahuje v súčasnosti 642 ÚEV (kompletný zoznam nájdete na priloženom linku tu: https://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/uzemna-ochrana-prirody/natura-2000/prehlad-uzemi-europskeho-vyznamu-k-26-05-2021.pdf)
🌱ÚEV neprekrývajúce sa s územiami národnej sústavy sú zväčša vyhlasované v druhom stupni ochrany
ℹOblasť ochrany prírodných biotopov je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 15. Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity
Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10665.pdf

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *