G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2019 🌎
Poľnohospodárstvo
🌱Štruktúra poľnohospodárskej pôdy
-celková výmera poľnohospodárskej pôdy predstavuje v SR 2 376 712 ha z toho výraznú časť tvorí orná pôda 59,17 %, trvalé trávne porasty 35,8 % a najmenšiu časť poľnohospodárskej pôdy zastupujú chmeľnice 0,02 %, ovocné sady 0,72 %, vinice 1,1 % a záhrady 3,19 %
🌱Spotreba priemyselných hnojív a pesticídov v poľnohospodárskej výrobe
– spotreba priemyselných hnojív predstavovala v roku 2019 102,8 kg čistých živín na hektár poľnohospodárskej pôdy
– v roku 2019 sa spolu aplikovalo 5 670,6 t prípravkov na ochranu rastlín, z toho približne 2 678,8 t herbicídov, 1 264,4 t fungicídov, 474,7 t insekticídov a 1 252,7 t ostatných prípravkov
🌱Produkcia biomasy a obnoviteľnej energie z poľnohospodárstva
– v roku 2019 bolo v prevádzke 76 zariadení na výrobu bioplynu z poľnohospodárstva s celkovou produkciou bioplynu 254 tis. m3
Oblasť poľnohospodárstva a hospodárenia s pôdou je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 2. Ukončiť hlad, dosiahnuť potravinovú bezpečnosť a lepšiu výživu a podporovať udržateľné poľnohospodárstvo.
Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10683.pdf

Autor pr├şspevku a foto Slovensk├í agent├║ra ┼żivotn├ęho prostredia – SA┼ŻP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Va┼ía e-mailov├í adresa nebude zverejnen├í. Vy┼żadovan├ę polia s├║ ozna─Źen├ę *