G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2019 🌎
KVALITA VODY NA KÚPANIE
💦hygienická situácia na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách sa sleduje orgánmi verejného zdravotníctva v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ako aj vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku a vyhláškou MZ SR č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie
💦v kúpacej sezóne 2019 bolo hodnotených a monitorovaných 32 prírodných vodných lokalít, ktoré boli všeobecne záväznými vyhláškami krajských úradov životného prostredia vyhlásené za tzv. vody určené na kúpanie:
💧20 lokalít vôd určených na kúpanie bolo Európskou komisiou klasifikovaných ako lokality s výbornou kvalitou vody na kúpanie,
💧7 lokalít malo dobrú kvalitu vody na kúpanie,
💧jedna lokalita mala dostatočnú kvalitu vody,
💧jedna lokalita mala nedostatočnú kvalitu vody na kúpanie.
💧z dôvodu rekonštrukcie a vypustenia vody z vodných nádrží nebolo možné v roku 2019 klasifikovať tri lokality – Kunovská priehrada, Dolné Hodrušské jazero a Veľké Richnavské jazero.

🌊Aktuálny stav kvality vody prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2021 nájdete na priloženom linku: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=171&Itemid=65
Viac informácií o kvalite vody na kúpanie za rok 2019 nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10664.pdf

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *