G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2019 🌎 Účinná ochrana prírody a krajiny

🌱Invázne druhy rastlín
– zoznam inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy SR v prílohe č. 1 nariadenia vlády č. 449/2019 Z. z. zahŕňa 3 druhy a 1 rod bylín a 3 druhy drevín
– v roku 2019 bolo odstraňovanie inváznych druhov rastlín realizované na 52 lokalitách v CHÚ na výmere 24,1 ha

🪱Invázne druhy živočíchov
– zoznam inváznych nepôvodných druhov živočíchov vzbudzujúcich obavy SR je uvedený v prílohe č. 2 nariadenia vlády č. 449/2019 Z. z. a zahŕňa 10 druhov (2 druhy mäkkýšov, 6 druhov rýb, 1 druh plazov, 1 druh cicavcov)

📎Oblasť ochrany prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja definovaných v Agende 2030
Cieľ 15. Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity.
Viac informácií nájdete na priloženom linku https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10665.pdf

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *