G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2019 🌎 ODPADY

⚫️Komunálny odpad
– v roku 2019 vzniklo v SR 2 369 725 ton komunálnych odpadov, čo predstavuje 434 kg KO na obyvateľa
– v porovnaní s rokom 2018 to predstavuje nárast o 7 kg KO na obyvateľa
– v celoeurópskom porovnaní patrí SR medzi 5 krajín s najnižšou produkciou KO
– podiel skládkovaných komunálnych odpadov na celkovom nakladaní bol 50,6 %
– recyklácia komunálnych odpadov dosiahla v roku 2019 úroveň 40,3 %.

⚫️Cieľom Envirostratégie 2030 je do roku 2030 zvýšiť mieru recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie, na 60 % a do roku 2035 znížiť mieru jeho skládkovania na menej ako 25 %.
⚫️Oblasť nakladania s odpadmi je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 11. Premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné.
Cieľ 12. Zabezpečiť udržateľnú spotrebu a výrobné schémy.
Viac informácií nájdete na priloženom linku https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10722.pdf

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *