G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME Z HODNOTENIA ŽP ZA ROK 2020 🌎
Poľnohospodárstvo
🌾Štruktúra poľnohospodárskej pôdy
– v roku 2020 predstavovala celková výmera poľnohospodárskej pôdy v SR 2 375 025 ha
– najväčšiu časť z tejto výmery tvorila orná pôda 59,17 % a trvalé trávne porasty 35,79 %
– najmenšie zastúpenie mali chmeľnice 0,02 %, ovocné sady 0,73 %, vinice 1,1 % a záhrady 3,19 %
🌱Hodnoty výmery ornej pôdy na 1 obyvateľa informujú o zabezpečení produkčných, ekologických a ostatných potrieb v krajine.
– v roku 2005 výmera ornej pôdy na jedného obyvateľa predstavovala 0,265 ha a v roku 2020 0,2574 ha
🥔Takmer 99 % poľnohospodárskeho pôdneho fondu je hygienicky vyhovujúcich. Zostávajúca časť pôdy, ktorá je do určitej miery kontaminovaná, je viazaná prevažne na oblasti priemyselnej činnosti a na oblasti vplyvu tzv. geochemických anomálií horských a podhorských oblastí.

▶️ Oblasť poľnohospodárstva je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 2. Ukončiť hlad, dosiahnuť potravinovú bezpečnosť a lepšiu výživu a podporovať udržateľné poľnohospodárstvo.
Cieľ 15. Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity.

▶️Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=601

Foto: Miroslav Mokrý, SAŽP

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *