G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME Z HODNOTENIA ŽP ZA ROK 2020 🌎
KVALITA POVRCHOVÝCH VÔD
💦kvalitatívne ukazovatele povrchovej vody v roku 2020 boli monitorované podľa schváleného „Dodatku k Rámcovému programu monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016-2021 na rok 2020“
💧v roku 2020 bolo monitorovaných 458 miest
💧požiadavky na kvalitu povrchovej vody uvedené v nariadení vlády SR č. 269/2010 Z. z., vo všetkých hodnotených miestach spĺňali niektoré všeobecné ukazovatele (časť A) a ukazovatele rádioaktivity (časť D)
💧najviac prekročení všeobecných ukazovateľov (časť A) bolo v najdlhšom čiastkovom povodí Váhu (21 ukazovateľov) a 13 ukazovateľov bolo prekročených v čiastkovom povodí Hrona.
💧najmenej prekročení limitov bolo zaznamenaných v čiastkovom povodí Dunaja
💧zo všeobecných ukazovateľov (časť A) neboli splnené požiadavky na kvalitu povrchových vôd v ukazovateli dusitanový dusík (N-NO2), ktorý bol prekročený vo všetkých povodiach

💦Oblasť je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 6. Zabezpečiť dostupnosť a udržateľný manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých.
Viac informácií o kvalite povrchových vôd nájdete na priloženom linku
https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=401

Foto: Miroslav Mokrý

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *