G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME Z HODNOTENIA ŽP ZA ROK 2020 🌎
🪵Ťažba dreva
– v roku 2020 sa ťažba dreva znížila oproti predchádzajúcemu roku až o 18,5 %
– dosiahla 7 510 500 m3, pričom nebola prekročená únosná (plánovaná) ťažba
– podiel náhodných ťažieb na celkovej ťažbe dreva oproti predchádzajúcemu roku poklesol o 8,8 % na 47,1 %
🪵Využívanie lesných zdrojov
– intenzita využívania lesných zdrojov (podiel ťažby na jeho prírastku) predstavovala 62,7 % (pokles oproti roku 2019 o 14,2 %).
– od roku 1993 tento podiel značne narástol, pričom od roku 2004 neklesol pod hodnotu 60 % – súvisí to hlavne s realizáciou nadmerných náhodných ťažieb spôsobených kalamitami.
🌲Jedným z cieľov Envirostratégie 2030 je zabezpečiť udržateľnú ťažbu dreva.
Oblasť udržateľnej ťažby dreva je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 15. Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity.
🌳Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=706

Foto: Miroslav Mokrý, SAŽP

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *