G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME Z HODNOTENIA ŽP ZA ROK 2020 🌎
🐼🙉Obchod s ohrozenými druhmi
Pri príležitosti prijatia Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 3. marca v roku 1973 sa dnes budeme venovať obchodovaniu s ohrozenými druhmi v rámci SR.
🐢MŽP SR udelilo v roku 2020, ako Výkonný orgán SR podľa Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Dohovor CITES), 2 321 výnimiek zo zákazu komerčných činností podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a 147 povolení na dovoz/vývoz/opätovný vývoz podľa čl. 4 a čl. 5 predmetného nariadenia.
🐢Vedeckým orgánom SR je ŠOP SR a v súlade s národnou a legislatívou EÚ sa o. i. v roku 2020 vyjadrila k 505 žiadostiam z toho 60 žiadostí sa týkalo dovozu/vývozu exemplárov CITES a 387 udelenia výnimky zo zákazov komerčných činností.
🐢Oblasť ochrany živočíchov a rastlín je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 15. Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity.
Viac informácií nájdete na priloženom linku: http://www.sopsr.sk/cites/

Fotot: Miroslav Mokrý, SAŽP

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *