G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉VYBERÁME Z HODNOTENIA ŽP ZA ROK 2020 🌎
⛏Bilancia zásob ložísk nerastných surovín
– zásoby ložísk vyhradených a nevyhradených nerastov v Slovenskej republike predstavovali v roku 2020 sumárne cca 22 mld. ton
– v roku 2020 bolo v SR evidovaných 879 ložísk nerastov v podzemí i na povrchu
– 📝register ložísk je sprístupnený formou internetovej aplikácie na webovej stránke http://apl.geology.sk/geofond/loziska2/
⛏Vývoj ťažby nerastných surovín
– z podzemia bolo vydobytých 1 991,68 kt úžitkových nerastov v pevnom skupenstve, 3,79 kt ropy a gazolínu a 70 464 tis. m3 zemného plynu
– na povrchu bolo vydobytých 30 218,32 kt surovín

✅Oblasť je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 12. Zabezpečiť udržateľnú spotrebu a výrobné schémy
Viac informácií o ťažbe nerastných surovín nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=181
Foto: Miroslav Mokrý, SAŽP

Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *