G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉Možnosti spolufinancovania obnovy rodinných domov🤝

MŽP: Pomoc pri financovaní obnovy rodinných domov 🤝

✅Podávanie žiadosti na obnovu starších rodinných domov prostredníctvom www.obnovdom.sk je od soboty 15. októbra 2022 v plnom prúde. Žiadatelia môžu na financovanie obnovy starších rodinných domov využiť zvýhodnené úvery komerčných bánk, s ktorými spolupracuje Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP, podriadená Ministerstvu životného prostredia SR. Zvýhodnené úverové produkty ponúkajú aktuálne štyri banky – ČSOB Banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka a VÚB banka. Zoznam bánk bude priebežne dopĺňaný.

👉 O úvery komerčných bánk je možné požiadať ešte pred podpisom zmluvy na obnovu domu so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP). Na základe iniciatívy SAŽP a Slovenskej bankovej asociácii sa uskutočnili rokovania s Národnou banskou Slovenska (NBS), na základe ktorých NBS upravila podmienky pre spotrebné úvery v rámci www.obnovdom.sk. Úverové produkty bánk ponúkajú zvýhodnené úrokové sadzby, bezúčelový úver na obdobie až 10-tich rokov, či možnosť využiť odpočítateľnú čiastku zo životného minima pri dosiahnutí úspory nákladov na energie.

💶 Čoskoro pribudnú ďalšie výhodné úverové produkty. Ďalšou iniciatívou Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) pre zlepšenie možností spolufinancovania obnovy rodinných domov je podpísanie Memoranda o porozumení s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR). EBOR má v zmysle tohto memoranda zabezpečiť finančné zdroje na krytie rizikovejších úverov. Následne EBOR plánuje uzatvoriť zmluvy o zárukách na úvery na spolufinancovanie obnovy rodinných domov s komerčnými bankami. Výsledkom budú dostupnejšie úvery pre domácnosti na spolufinancovanie obnovy domov.

🟢 Posudzovanie žiadostí v rámci pilotných výziev je nastavené podľa poradia úplnosti. Žiadosti teda budú úspešné, ak budú kompletné a správne podané. V prípade chýbajúcej dokumentácie SAŽP vyzve žiadateľov na doplnenie žiadosti. Správnosť vyplnenia žiadosti je dôležitejšia ako rýchlosť jej podania. Ide o pilotné výzvy s cieľom zistiť reálny záujem. Ambíciou SAŽP, ktorá spravuje program obnovy domov, je nastaviť systém tak, aby bol čo najviac transparentný, zrozumiteľný a čo najmenej byrokratický.

ℹ️ Od uplynulého víkendu sú spustené prvé dve pilotné výzvy za 30 miliónov eur. Určené sú pre 2 skupiny žiadateľov: pre štandardnú skupinu žiadateľov a pre znevýhodnené, socio-ekonomické skupiny. Po vyčerpaní 30 mil. eur v rámci prvých, pilotných výziev, budú vyhlasované ďalšie výzvy, postupne až do roku 2026. Na obnovu domov môže Slovensko využiť celkovo vyše 500 miliónov eur z Plán obnovy a odolnosti SR.

Národná banka Slovenska

#mžpsr #planobnovy #dom #energie #Slovensko #peniaze Autor pr├şspevku a foto Slovensk├í agent├║ra ┼żivotn├ęho prostredia – SA┼ŻP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Va┼ía e-mailov├í adresa nebude zverejnen├í. Vy┼żadovan├ę polia s├║ ozna─Źen├ę *