G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

👉AKO BUDE VYZERAŤ ZÁLOHOVANIE V PRAXI?❓

📣 Do konca budúceho roka budeme zálohovať 60 percent PET fliaš a plechoviek 🆒👏

✅ Ministerstvo životného prostredia si pri návratnosti jednorazových nápojových obalov 🥤 v systéme zálohovania položilo vyššie ciele. Tie sú pretavené do novely zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorú dnes schválili poslanci Národnej rady SR. Namiesto pôvodnej 77 percentnej návratnosti PET fliaš a plechoviek v roku 2023 sa cieľ navyšuje na 80 percent a v roku 2024 by Slovensko malo dosiahnuť návratnosť na úrovni 85 percent. Slovensko sa zároveň zaväzuje, že cieľ 90 percentnej návratnosti dosiahne už v roku 2025. ♻️

✅ Zákon pôvodne stanovoval, že prostredníctvom systému zálohovania sa do konca roku 2022 vráti najmenej 60 percent celkovej hmotnosti obalov, uvedených v roku 2022 na trh. V roku 2023 mala návratnosť vzrásť na 77 percent a od roku 2027 mala dosahovať úroveň minimálne 90 percent.

✅ Plechovky mali určené nižšie ciele, ako PET fľaše. Po novom však budú ciele pre návratnosť pre oba druhy obalov jednotné. Zmení sa aj výška pokuty v prípade nedodržania cieľov návratnosti do zálohovacieho systému. Jej výpočet sa po novom stanoví tak, aby pre správcu zálohového systému bola viac citeľná a správca ju neuhrádzal zo sumy nevyplatených záloh.

✅ Novela dopĺňa kontrolné právomoci Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) voči správcovi zálohového systému. Ten bude povinný na mesačnej báze zverejňovať výkaz platieb v rozsahu stanovenom ministerstvom. Zároveň aj každých šesť mesiacov v termínoch do 31. júla a do 31. januára bude povinný MŽP zaslať správu o svojej činnosti za kalendárny polrok. Správa bude obsahovať prehľad o stave zálohového systému, údaje o stave plnenia cieľov návratnosti, či definovanie potenciálnych problémov pri plnení cieľov. Jednou z kľúčových právomocí envirorezortu bude menovanie troch zástupcov štátu do dozornej rady správcu zálohového systému. Príslušný člen dozornej rady sa bude môcť podieľať na kontrole účtovníctva správcu a komunikovať s MŽP.

✅ Výrobcovia nápojových obalov budú musieť na požiadanie distribútora preukázať splnenie si povinnosti registrácie u správcu zálohovacieho systému. Zákon ukladá obidvom týmto subjektom zákaz umiestňovať na trh, alebo na pulty predajní nápojové obaly, ktoré neboli registrované u správcu. Týmto opatrením sa predchádza vstupu na trh tých nápojových obalov, ktoré nie sú pokryté zálohovým systémom. Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *