G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

🌲🌳

Dnes je Medzinárodný deň stromov 👏

❓ Vedeli ste, že strom v priebehu svojho rastu dokáže absorbovať až 2 tony CO2?

🌳🌲 Stromy sa vo významnej miere podieľajú na tvorbe charakteru územia. Sú nevyhnutnou súčasťou mnohých procesov, ktoré prebiehajú v krajine a sú previazané s množstvom ekosystémov. Ich význam v prírode je nespochybniteľný z viacerých dôvodov:

✅ chránia pôdy pred vonkajšími deštrukčnými procesmi, akými sú vodná a veterná erózia, snehové lavíny či zosuvy
✅ majú vplyv na hospodárenie s vodou, napríklad reguláciou vsakovania zrážok a vyrovnávaním celkovej bilancie vody v prírode.
✅ ovplyvňujú mikroklímu prostredia, napríklad znižovaním výparu z pôdy, zmierňovaním teplotných extrémov, priaznivým pôsobením na prúdenie vzduchu či zachytávaním prachu
✅ zachovávajú rozmanitosti rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a vytvárajú podmienky pre ich existenciu
✅ dotvárajú krajinné prostredie
✅ lesy ponúkajú priestor na aktívny oddych a turistiku

ℹ️ Na záver ešte jedna zaujímavosť. Najstaršie stromy na Slovensku sú lipa kráľa Mateja v Bojniciach a dub v Dubinnom (cca 700 rokov)

Viac informácií nájdete na: https://www.sopsr.sk/web/?cl=20941

#strom #les #Slovensko #tree #hora #turistika #relax

autorka fotografie: Kristína Bocková
Obsah vznikol v spolupráci so Štátna ochrana prírody SR Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *