G-X9M9DD884Y
Site Loader
Panenská 2, Bratislava 811 03

❓❓PREČO TRIEDIŤ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD(BRKO)?
Môže to byť motivácia pre obyvateľov aj k triedeniu komunálneho odpadu.🗑

Sebestačnosť a prestíž, spojená so zberom biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

➡ Sebestačnosť v rámci zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) je zaujímavý a prínosný element pre samosprávy a obce. BRKO je jedinou zložkou komunálneho odpadu, ktorá sa dá recyklovať priamo pri zdroji.
Recyklácia BRKO sa môže uskutočňovať v domácnosti, záhrade, obci, meste, regióne. Môžeme teda recyklovať všetok vytriedený BRKO priamo na Slovensku. Zber a spracovanie nepodlieha výkyvom trhu. Zber a zhodnocovanie BRKO môže na Slovensku dokonca vytvoriť stovky nových pracovných miest.

➡ Prestíž z hľadiska triedenia BRKO môže morálne podporiť snahu obyvateľov zapájať sa do triedeného zberu. Dobré výsledky v odpadovom hospodárstve krajiny alebo obce majú vplyv na jej dobré meno.

➡ Dlhodobo sa na Slovensko z hľadiska odpadového hospodárstva pozerá ako na menej úspešnú krajinu, kde prevláda skládkovanie odpadov a kde triedený zber je iba „v plienkach“. Spoločným pričinením môžeme tento stav zmeniť.

ℹ Viete, čo majú spoločné talianske mestá Parma (200-tisíc obyvateľov), Capannori (45-tisíc obyv.), Castelfranco Veneto (35-tisíc obyv.), Paese (22-tisíc obyv.), Sommacampagna (15-tisíc obyv.) so slovinskými mestami Ľubľana (268-tisíc obyv.), Vrhnika (16-tisíc obyv.), alebo rumunským mestom Târgu Lăpuș (12-tisíc obyv.) či s desiatkami ďalších samospráv a združení vo svete? Dobré výsledky v odpadovom hospodárstve. Z vyššie vymenovaných miest je na tom „najhoršie“ Ľubľana, ktorá triedi „len“ 68 % komunálneho odpadu. Naopak, najlepšie je na tom Sommacampagna, ktorá triedi 87 % komunálneho odpadu.

#mzpsr #brko Autor príspevku a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Post Author:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *